GLAMOUR Distribution.SK

Výhradný distribútor luxusnej, prémiovej a lifestylovej kozmetiky na Slovensku

SR EN

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou GLAMOUR Distribution.SK, s.r.o.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.gdist.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou GLAMOUR Distribution.SK, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

KARIÉRA
KOMUNIKÁCIA A POŠTA
SÚŤAŽE
ZMLUVNÍ PARTNERI